پاور روش های ارزش گذاری و تعیین خسارت عرصه های طبیعی

35,000 تومان
مشخصات پاور :  عنوان اصلی پاور : آشنایی با روشهای کاربردی برآورد خسارت زیست محیطی در عرصه های طبیعی سال انتشار:…
0 فروش
خرید محصول