دانلود تصاویر ماهواره ای از تغیرات تالاب شادگان( سال های71 تا 98 شمسی )

رایگان!
کاربران گرامی این فایل که از ماهواره لندست ۴-۷-۸ در سال های ۱۹۹۲، ۲۰۰۲ و  می ۲۰۱۹  برداشت و ثبت…