بررسی و پیش بینی پساب آلوده معادن به عناصر سنگین در رودخانه

25,000 تومان

      چکیده: در سال‌های اخیر توسعه روزافزون فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و افزایش قابل توجه حجم فاضلاب‌های شهری…

0 فروش
خرید محصول