مطالعه تحلیلی چند معیاره مبتنی بر نرم افزار جی آی اس برای مکان یابی بیمارستان

35,000 تومان

چکیده موضوع دسترسي به خدمات شهري از جمله مسائل مهمي است كه ابعاد گوناگون امور شهري را تحت تأثير قرار…

0 فروش
خرید محصول